Darujte 2% dane

Aj tento rok máte možnosť podporiť náš tenisový klub svojimi 2% z dane. Ďakujeme, že využijete povinnosť platiť dane aj na dobrú vec. Možno sa Vám nechce ísť na daňový úrad, ale predstavte si, že vďaka tomu podporíte tenis vo vašom meste.

 

Vyzbierané financie použijeme na:

  • rozvoj podmienok pre mládež
  • materiálne vybavenie klubu
  • zlepšenie podmienok pre hráčov všetkých kategórií

PRED-VYPLNENÉ TLAČIVO NÁJDETE TU 

Údaje pre poukázanie 2% pre Tenisový klub Spišská Nová Ves

Názov (obchodné meno):  Tenisový klub 1901  Spišská Nová Ves
Sídlo: Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Právna forma: združenie
IČO: 52021025

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Koľko percent môžem poukázať?

Som fyzická osoba

Poukazujem podiel vo výške 2 %. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu.

 

Som fyzická osoba a vykonávam dobrovoľnícku činnosť

Poukazujem podiel vo výške 3 %, ak som v súvisiacom zdaňovacom období vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie, ktoré vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti na žiadosť dobrovoľníka.

 

Som právnická osoba

Poukazujem podiel vo výške 2 %, ak môj podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely. V opačnom prípade poukazujem podiel iba vo výške 1 %.

Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi.

  1. Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:
  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu.
  • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia je potrebné doložiť aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania, ktoré podáte do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou, na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.
  • Vyhlásenie aj potvrdenie môžete odovzdať napríklad našim trénerom.
  1. Podávam si daňové priznanie sám
  • Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
  • Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou alebo elektronicky.
Tenisový klub SNV - 2% dane